Kontakt

ZAKŁAD PRZERÓBKI SOLANEK
JODOWO-BROMOWYCH „SALCO” S.J.
32-744 Łapczyca 445

tel. +48 14 612 75 19
fax. +48 14 612 79 22

Informacje o produktach oraz zamówienia:
Ewa Rumińska
tel. 519455669
e-mail: ewa_ruminska@salco.pl