Kontakt

ZAKŁAD PRZERÓBKI SOLANEK
JODOWO-BROMOWYCH „SALCO” S.J.
32-744 Łapczyca 445

tel. +48 14 612 75 19
fax. +48 14 612 79 22    

dostępne w godzinach 8-15

e-mail: karol_zimowski@salco.pl