Kontakt

ZAKŁAD PRZERÓBKI SOLANEK
JODOWO-BROMOWYCH „SALCO” S.J.
32-744 Łapczyca 445

tel.  +48 14 612 79 22    

dostępne w godzinach 8-15

e-mail: karol_zimowski@salco.pl

e-mail: marcin_scigalski@salco.pl